آکادمی آراکس

مقالات سایت
مبانی یک نورپردازی مناسب برای منزل شما

مبانی یک نورپردازی مناسب برای منزل شما

12 مارس 2019

مبانی یک نورپردازی مناسب برای منزل شما

شاید تشخیص این موضوع که آیا در اتاق خواب تان نورپردازی درست و اصولی وجود دارد یا نه در وهله اول کار چندان راحتی نباشد اما به راحتی از تبعات آن میتوان به این مطلب پی برد. اگر صبح ها با سردرد از خواب بیدار میشوید چشم هایتان میسوزد و هاله ای قرمز رنگ اطراف مردمک چشمانتان دیده میشود یا اگر از همان اولین ساعات شروع روز عادت به بد خلقی و پرخاشگری دارید، همه و همه نشاگر جای خالی نورپردازی مناسب در اتاقتان است، چرا که نورپردازی خوب موجب میشود در خانه خود احساس آرامش و امنیت داشته باشید راه حل تمامی این مشکلات ایجاد یک شمای انعطاف پذیر نوری است به نحوی که برای تمامی ساعات روز مناسب باشد و به اتاق های شما در هر لحظه از شبانه روز، حالتی خوشایند ببخشد.

نورپردازی باید به گونه ای طراحی شده باشد که با فشار دادن یک کلید ساده به راحتی بتوانید نور اتاق را زیاد یا کم کنید، و مثلاً اتاق خود را از یک اتاق نورانی به یک اتاق آرام با نوری رمانتیک که برای خوردن یک شام دونفره با همسرتان مناسب است تبدیل کنید.

● نور طبیعی
نور طبیعی، یکی از وﯾژگی ھای مثبتی است که یک خانه می تواند داشته باشد اما کیفیت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به
جھت اتاق ھا دارد. شاید بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاق ھا با توجه به جھت قرارگرفتن شان در عرض و طول جغرافیایی بیندازﯾم.

READ  چطور نور اتاق کودک را تنظیم کنیم؟

-اتاق ھای رو به شمال: این اتاق ھا سرد ھستند، نور زننده ای دارند و نور مستقیم خورشید ب ه آنھا نمی تابد. ھنرمندان نقاش معمولا
رو به شمال انتخاب می کنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طیف ھای مختلف را تشخیص بدھند.

ـ اتاق ھای رو به شرق: اولین اتاق ھایی که با طلوع خورشید روشن می شوند، اتاق ھای رو به شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان طلوع، سایه ای بلند و طولانی مدت بر این اتاق ھا سایه می افکند و طی روز دیگر خبری از نور خورشید در این اتاق ھا نیست. بھتر است برای تعدیل
نور شدید و خیره کننده آفتاب در زمان طلوع، در این اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. با این کار می توان در اواسط روز نیز تا حد ممکن، نور
طبیعی روز را به نوعی در این اتاق ھا ایجاد کرد. این تمھید برای اتاق ھای رو به شمال ھم کارآیی دارد.

ـ اتاق ھای رو به جنوب: نور و گرمای خورشید در تمام مدت روز در این اتاق ھا وجود دارد؛ البته ممکن است طی روز و در فصل ھای مختلف، کیفیت و میزان آن اندکی تغییر کند. بھتر است آشپزخانه، اتاق نشیمن و ھر جایی که معمولا مدت زمان زیادی را طی روز در آنجا می گذرانید، رو به جنوب باشد.

-اتاق ھای رو به غرب: در گرم ترین ساعات روز، نور خورشید به این اتاق ھا می تابد و زمانی که نور شدید است، چشم را آزار می دھد. بعدازظھرھا در این اتاق ھا سایه می افتد و نور خورشید، ملاﯾم تر می شود.

READ  آشپزخانه ای زیبا و کاربردی

▪ نور اتاق خواب بزرگسالان
نور خوب در اتاق خواب، به شما این امکان را می دھد کــه بعد از ﯾــک روز سخــت کاری، خوبـــی راحــت داشته باشید. البته این را فراموش نکنید
که منظورمان این نیست که اتاق خواب باﯾد تاریک باشد تا خوب بخوابید، چون در این صورت، صبح روز بعد برای پوشیدن لباس مشکل پیدا می کنید
و ممکن است با جوراب ھای لنگه به لنگه سر کار بروﯾد!
بھترین نور برای اتاق خواب، نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دﯾدن تلوﯾزﯾون خوب است و حتی اگر ھم اتاقی شما بخواھد بخوابد،
چشمانش را آزار نمی دھد. می توانید برای نور کنار تختخواب تان از آباژورھای کنار تختی استفاده کنید یا نوری را در قسمت بالایی تخت خود تعبیه
کنید یا روشنایی ھای دﯾوارکوب در اتاق خود نصب کنید.