نویسنده: نویسنده

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

10 ژوئن 2020

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن     این روزھا، دﯾگر خانه ھا چندان بزرگ نیستند. خانه ھایی که اتاق ھای متعدد با کاربری ھای متفاوت داشته باشند، این  روزھا کمتر پیدا می... ادامه مطلب

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

7 ژوئن 2020

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن   این بار می خواھیم چندین نوع چیدمان اتاق خواب را با یکدیگر مقایسه کنیم. این مقایسه شامل چیدمان فضای خواب در سبک ھای سنتی و مدرن... ادامه مطلب

نکاتی راجع به مبلمان چرمی

6 ژوئن 2020

نکاتی راجع به مبلمان چرمی نکاتی راجع به مبلمان چرمی   اگر می خواھید اتاق تان نشانی از دنجی و امنیت در خود داشته باشد، ھیچ چیز بھتر از چرم، چاره ساز نیست. اﯾن چرم ھا مانند نیم چکمه... ادامه مطلب

طراحی اتاق کودک بر اساس سن

4 ژوئن 2020

طراحی اتاق کودک بر اساس سن طراحی اتاق کودک بر اساس سن چیدمان اتاق کودک یکی از دشوارترین و مھمترین مراحل چیدمان محیط خانه است، چون عزیزترین عضو خانواده در آن زندگی می کند. بنابراین به سلیقه، دقت و... ادامه مطلب

تغییر دکوراسیون آشپزخانه و پیش‌زمینه‌های آن

1 ژوئن 2020

* تغییر دکوراسیون آشپزخانه و پیش‌زمینه‌های آن * تغییر دکوراسیون آشپزخانه و پیش‌زمینه‌های آن در این مطلب قصد داریم به چند موضوع اساسی که قبل از تغییر دکوراسیون آشپزخانه به عنوان پیش‌زمینه‌های آن می‌باشد بپردازیم. مباحثی که به طور... ادامه مطلب

فنگ شویی در اتاق خواب

31 می 2020

فنگ شویی در اتاق خواب فنگ شویی در اتاق خواب   اتاق خواب ھا مھم ترین بخش یک خانه برای آرامش و راحتی ھستند، ھر چند که بیشتر ساعاتی که در این اتاق می گذرد در ساعت ھای خواب... ادامه مطلب