کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی منزل

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی منزل

8 ژانویه 2019

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی

صنایع دستی در واقع محصول مشترک عشق و هنر با تکنیک و صنعتگری هستند. از این رو ظروف، بافته ها و دیگر محصولات صنایع دستی از همتایان ماشینی خود متمایز می شوند. صنایع دستی هر نقطه از ایران و یا هر گوشه از جهان پیام آور سنت ها و فرهنگ موطن خود هستند و می توانند رنگ و بوی خاص سرزمین خود را به محیطی که در آن قرار میگیرند هدیه کنند.

در بازارهای هر یک از شهر های کوچک و بزرگ میهن غنی و عزیزمان می توان گنجینه های زیبایی از دست ساخته های هموطنان هنرمندمان را یافت که در بازگشت به خانه هم زینت بخش منزل باشند و هم یاد آور خاطرات شیرین سفر.

از این تنوع چشمگیر که در صنایع دستی هر منطقه نسبت به منطقه ای دیگر و در مقیاس بزرگتر هر کشور نسبت به کشوری دیگر وجود دارد می توانیم برای آذین و روح بخشیدن به خانه هایمان نیز بهره بگیریم. در گذشته دستیابی به محصولات و سوغات هر کشوری به واسطه دوری راه ها و نبود امکانات سفر تقریبا ناممکن می نمود. اما امروزه در بازارهای هر شهری میتوان مجموعه متنوعی از صنایع دستی و محصولات سنتی مربوط به شهر ها و حتی کشور های دیگر را یک جا یافت و در بسیاری از کشورها برای خرید محصولات مربوط به شهری در آن سوی کره زمین حتی نیازی به خروج از منزل نیست و به راحتی می توان از طرﯾق اﯾنترنت اشیا و لوازم مورد نیاز را خرﯾداری کرده و در محل تحوﯾل گرفت.

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی

حال که به واسطه پیشرفت تکنولوژی دنیا این چنین کوچک شده است ما می توانیم از اصول و شیوه ھای گوناگون زیبایی شناسی که در اقصی نقاط جهان متداول ھستند برای زینت بخشیدن به منزلمان سود ببرﯾم. بی آنکه نگران بودجه یا مساحت منزل خود باشید باید بدانید که در بازار وسیع صنایع دستی حتماً وسایلی زیبا و در عین حال کاربردی که متناسب با بودجه و فضای منزل شما باشند خواھید ﯾافت.

بھره گیری از صنایع دستی و محصولات سنتی در دکوراسیون منزل ممکن است تنھا به استفاده از چند کوزه سفالین ھمدان ﯾا چند مجسمه و ماسک چوبی آفریقایی و ﯾا قراردادن یک پاراوان چینی در گوشه ای از یک اتاق محدود باشد و یا به کلی رنگ آمیزی دﯾوارھا، پوشش کف اتاق و مبلمان را نیز تحت تاثیر قرار دھد و ھمچنین صنایع دستی مورد استفاده ما ممکن است کوزه ای گلی، فرشی ابریشمی و یا مبلی عتیقه باشد.

استفاده بجا از محصولات صنایع دستی در منزل به عنوان لوازم دکوراتیو و یا کاربردی فضایی متفاوت و خاص را در منزل شما می آفرینند اما به کارگیری اشیای گوناگون از مناطق مختلف در کنار ھم باید توأم با ھوشیاری و بر مبنای وجه اشتراکی در میان آنھا باشد تا در پایان با منظره ای شلوغ و نابسامان مواجه نشویم. در اﯾنجا منظور از به کارگیری صنایع دستی در دکوراسیون منزل در واقع جایگزین کردن برخی از لوازم ماشین ساز معمولی منزل با صنایع دست ساز است که از ارزش ھنری برخوردار بوده و از آنجا که با ماشین و به صورت انبوه ساخته نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھی نیز در تعداد بسیار محدودی ساخته شده و کمتر در منازل به چشم می خورند.

راه ھای بسیاری برای استفاده از محصولات صنایع دستی در دکوراسیون منزل وجود دارد. یکی از این راه ھا افزودن تزئینات کوچک به ھر ﯾک از اتاق ھای منزل است.

به عنوان مثال می توانیم چند کوسن آینه دوزی شده ھندی را به مبلمان اتاق پذﯾرایی بیفزاﯾیم، در اتاق خواب از روتختی ھای قلم کار اصفھان استفاده کنیم و یا گوشه ای از اتاق نشیمن را با ﯾک مفرش عشاﯾری که رختخواب ھای اضافی را نیز در خود جای داده است بیاراﯾیم.

ھمچنین با استفاده از رنگ ھا و بافت نیز می توان در منزل فضایی رنگ سنتی آفرید. ھر یک از رنگ ھا را می توان نشانه و سمبلی از یک تمدن خاص دانست که انتقال دھنده باورھای عمیق ﯾک ملت ھستند.

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی

مثلا قرمز در چین نشانه قدرت و خوشبختی است اما در ھند سمبلی از عشق و محبت است. از این رو می توان برای ایجاد فضای سنتی مربوط به ھر ﯾک از فرھنگ ھا از رنگ نیز بھره فراوان برد. چنانچه به مطالعه درباره صنایع دستی و فضای سنتی در ھر شھر و کشور بپردازﯾد پس از مدتی ھر ﯾک از رنگ ھا و یا بافت ھای خاص در نظر شما یادآور ﯾک فرھنگ و تمدن خاص خواھند بود. به عنوان مثال رنگ آبی لاجوردی ظروف سفالی ھمدان و رنگ مسی ظروف مسی قلم زنی شده اصفھان را به یاد شما می آورند.

کاغذھای ساخته شده از الیاف برنج نماﯾنده ژاپن، ترکیبی از قرمزھا، سرخابی و نارنجی ھای درخشان یادآور ھند و سفید و آبی نشانه ای از چینی ھای طرح دار چین خواھند بود.

بھتر است کلیه رنگ ھای مورد استفاده را با تنالیته ھای خاکی مانند قھوه ای، کرم و بژ ترکیب کنید تا به ترکیبات رنگی طبیعی نزدﯾک شوند.ھمچنین با استفاده از بافته ھا و پارچه ھای گوناگون از سوزن دوزی ھا، پته دوزی ھا و گلیم ھای ظریف گرفته تا سیلک ھای چینی و کیمونوھای ژاپنی و آﯾنه دوزی ھای ھندی نیز می توان دﯾوارھا و مبلمان ھر ﯾک از اتاق ھا را آذﯾن کرد.

در آخر برای حصول نتیجه بھتر ھنگام طراحی یک دکوراسیون سنتی ترجیحاً تم خاصی را که به یک محدوده جغرافیایی خاص مربوط می شود انتخاب کنید و اشیای زﯾنتی مربوط به آن را در ﯾک اتاق با رنگ و بافت ھای مرتبط با آن به کار ببرﯾد و به خاطر داشته باشید استفاده از رنگ ھای متعدد و طرح ھای گوناگون بدون ھوشیاری و ایجاد ھماھنگی در میان آنھا موجب آزار چشم می شود.

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید