کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس

فضاهای اداری و طراحی آن

5 اکتبر 2020

فضاهای اداری و طراحی آن مانند هر فضای دیگری نیاز به متخصص طراح نیاز دارد تا قسمتهای مختلف را لیست کند و مناسب با کاربری آن را طراحی کند. مهمترین مشکلی که طراحان مراکز اداری دارند، تغییرات مداوم در... ادامه مطلب

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

10 ژوئن 2020

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن     این روزھا، دﯾگر خانه ھا چندان بزرگ نیستند. خانه ھایی که اتاق ھای متعدد با کاربری ھای متفاوت داشته باشند، این  روزھا کمتر پیدا می... ادامه مطلب

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

7 ژوئن 2020

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن   این بار می خواھیم چندین نوع چیدمان اتاق خواب را با یکدیگر مقایسه کنیم. این مقایسه شامل چیدمان فضای خواب در سبک ھای سنتی و مدرن... ادامه مطلب

نکاتی راجع به مبلمان چرمی

6 ژوئن 2020

نکاتی راجع به مبلمان چرمی نکاتی راجع به مبلمان چرمی   اگر می خواھید اتاق تان نشانی از دنجی و امنیت در خود داشته باشد، ھیچ چیز بھتر از چرم، چاره ساز نیست. اﯾن چرم ھا مانند نیم چکمه... ادامه مطلب

طراحی اتاق کودک بر اساس سن

4 ژوئن 2020

طراحی اتاق کودک بر اساس سن طراحی اتاق کودک بر اساس سن چیدمان اتاق کودک یکی از دشوارترین و مھمترین مراحل چیدمان محیط خانه است، چون عزیزترین عضو خانواده در آن زندگی می کند. بنابراین به سلیقه، دقت و... ادامه مطلب