کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
صمیمیت بین خانواده و دکوراسیون منزل

صمیمیت بین خانواده و دکوراسیون منزل

15 می 2020

صمیمیت بین خانواده و دکوراسیون منزل

صمیمیت بین خانواده و دکوراسیون منزل

تا به حال توجه کرده اید که فضای داخلی خانه و نحوه چیدمان اسباب و اثاثیه منزل ارتباط مستقیمی با افزایش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد. به عقیده طراحان داخلی یکی از مھم ترین عواملی که موجب تشدید نگرانی و پریشانی حال فرد پس از گذران یک روز کاری می شود، حضور در فضایی است که ھیچ گونه ھماھنگی در نوع چیدمان و رنگ آمیزی آن دیده نمی شود. گرچه به نظر ساده می آید ولی تناسب بین رنگ دیوارھا با پرده و مبلمان و نیز نحوه دکوراسیون تاثیر فوق العاده ای در شاد و سرزنده کردن آدم ھا دارد.

مشکل اصلی بیشتر خانه ھا یکنواختی است. در اغلب خانه ھا نقطه تمرکز محل قرار گرفتن تلویزیون است که چون معمولاً در یک کنج خلوت قرار می گیرد، افراد را از توجه و لذت بردن از سایر فضا محروم می کند. ابتدا برای از بین بردن یکنواختی مرکز توجه خانواده را تغییر دھید. مبل ھا را به جای اینکه به دیوار تکیه دھید کمی به ھم نزدیک کنید و یک قطعه فرش یا گلیم به صورت قطری پھن کنید، با این کار تمام توجه را از تلویزیون برداشته اید.

صمیمیت بین خانواده و دکوراسیون منزل

 

فراموش نکنید یکی از مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگیرند و به اتاق ھای خودشان پناه ببرند، نبود فضای گرم و صمیمی برای گفت وگو است. البته این بدان معنا نیست که تلویزیون را به طور کل از اتاق نشیمن حذف کنید. تلویزیون را به جای قرار دادن در کنج به مرکز دیوار بیاورید به گونه ای که در فاصله میانی دو کاناپه قرار گیرد. حتی می توانید در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنید و از آن به عنوان میز تلویزیون کتابخانه و حتی قراردادن اشیای زینتی استفاده کنید.

صمیمیت بین خانواده و دکوراسیون منزل

قرار دادن گیاه در بین کاناپه و قفسه ھا نیز کمک بزرگی به تغییر روحیه افراد می کند.تغییر دیگری که برای رھایی از یکنواختی پیشنھاد می شود تغییر چیدمان آشپزخانه است. میز ناھارخوری را از آشپزخانه بیرون آورید و در فاصله بین اپن و محل قرارگیری مبلمان قرار دھید. با این کار محل اجتماع خانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و یکنواخت آشپزخانه دور می کنید. گذاشتن آباژور بلند در فاصله بین اپن و میز ناھارخوری در کنج دیوار نیز تاثیر بسزایی در دلپذیرکردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.
● عنصر رنگ را فراموش نکنید
رنگ جادویی است که می تواند اتاق را از محیطی سرد و کسل کننده به فضایی گرم و صمیمی متحول سازد. اولین عنصری که در بدو ورود به خانه چشم را خیره می کند، رنگ است. استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده، رومبلی، کوسن و حتی دیوارھا می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان ایجاد کند.