کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس

شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی

5 آگوست 2019

شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی

رابرت فراست، شاعر آمریکایی، معتقد است “خانه همان جایی است که وقتی قرار است به آن جا برگردیم، همه اجزایش آدم را به سمت خودش میکشد.” جنبه های معنوی را اگر کنار بگذاریم؛ قطعاً یکی از این اجزایی که آدم را به سمت خانه اش میکشد، سلیقه ای است که در چیدمان اجزای خانه به کار رفته است. همه میتوانند با به خرج دادن کمی سلیقه و رعایت چیدمان صحیح، خانه شان را به فضایی دلپذیر تبدیل کنند. برای این کار کافی است به شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی که در زیر گفته شده است توجه کنید.

یادتان باشد که هر چه فضای خانه به ایده آل ها و باور های شخصی تان نزدیک تر باشد، آسایش و آرامش بیشتری را در خانه تجربه خواهید کرد. این  شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی  را رعایت کنید تا به یک دکوراسیون مطلوب و در عین حال شخصی دست پیدا کنید.

● قدم اول: پوشش کف خانه از شش قانون اساسی در دکوراسیون داخلی
اولین قانون از شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی آﯾا می دانستید که حس گرما و صمیمیت از کف به انسان منتقل می شود؟ شاید برای ھمین است که پوشش کف، ھم از منظر زیبایی شناختی و
ھم از نظر آساﯾش و راحتی اھمیت زیادی دارد. این اھمیت تا اندازه ای است که می شود ادعا کرد وقتی شخصی وارد منزل می شود، اول از ھمه
تحت تاثیر پوشش کف قرار می گیرد تا چیزھای دیگر. پس در انتخاب کف پوش مناسب، خوب دقت کنید. معلوم است که قبل از انتخاب رنگ
کف پوش ھا، باﯾد نوع آن را انتخاب کنید.
ھنگام انتخاب ھر نوع کف پوش، سعی کنید حتماً جنس باکیفیت تر را بخرﯾد. اگرچه کف پوش ھای مرغوب تر، گران ترند اما ارزش پولی را که خرج
می کنید، دارند. یادتان باشد: کف پوش ھای باکیفیت، بیشتر عمر می کنند.
حالا باﯾد ببینید از ھر کدام از اتاق ھا و فضاھای خانه چه استفاده ھایی می شود و حجم تردد افراد در ھر کدام از این فضاھا چقدر است. برای مثال،
آشپزخانه و حمام از آن دسته مکان ھایی ھستند که کف پوشی مقاوم و در عین حال زیبا لازم دارند. اتاق خواب و اتاق نشیمن بنا به نوع استفاده ای که از آن ھا می شود، به پوششی احتیاج دارند که گرم، مقاوم و قابل شستشو باشد. با در نظر گرفتن ھمین فاکتورھا است که استفاده از کف پوشی با پرزھای نرم و رنگ ملاﯾم برای اتاق خواب ھا، توصیه می شود. اگر کف خانه تان ناھمواری دارد، می توانید موکت یک پارچه و ثابت را به عنوان کف پوش انتخاب کنید.
این نوع کف پوش نه تنھا رنگ، بافت و نقش را به اتاق شما می آورد، بلکه به گرم شدن اتاق ھا ھم کمک می کند. موکت، در عین حال، طنین صدا را
ھم می گیرد. به عبارت علمی تر، موکت یک نوع عایق صوتی و حرارتی محسوب می شود. استفاده از فرش، قالی و قالیچه علاوه بر این که یک
فضای شرقی و سنتی خلق می کند، می تواند یک فضای بزرگ را به چند فضای کوچک تر تقسیم کند تا ھر فضا کاربری خاص خودش را داشته
باشد.
یکی دیگر از وﯾژگی ھای فرش، قالی و قالیچه این است که به راحتی قابل حمل است و آسان جابه جا می شود. و اما کف پوش ھای چوبی؛ این
کف پوش ھا یک نوع جلوه و زﯾبایی طبیعی به خانه می بخشند و به خصوص اگر از رنگ تیره انتخاب شده باشند، می توانند به گرمی و صمیمیت فضا
اضافه کنند. سرامیک و کاشی ھم از دیگر گزﯾنه ھایی ھستند که برای انتخاب کف پوش پیش رو دارﯾد. از جمله محاسن این دو نوع کف پوش این
است که نگھداری شان آسان است و به خاطر تنوع بسیاری که در طرح و رنگ این دو نوع موجود است، با ھر نوع سبک چیدمانی ھماھنگ
می شوند.

شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی
● قدم دوم: دﯾوارھا از شش قانون اساسی در دکوراسیون داخلی
دﯾوارھا پس زمینه ھای خانه شما ھستند و با نقش آفرینی خود فضای خانه را زیباتر می کنند. در دسترس ترین گزﯾنه ھایی که برای پوشش دﯾوار در اختیار دارید، عبارتند از: انواع کاغذدﯾواری، پارچه، رنگ ، آﯾنه و بالاخره چوب. رنگ دﯾوار ھا می توانند خیلی تعیین کننده باشند. مثلاً اگر میخواهید
اجزای مبلمانتان حسابی توی چشم باشد، باﯾد کاری کنید که دﯾوارھای اتاق محو به نظر برسد. با استفاده از رنگ ھای خنثی در رنگ آمیزی دﯾوارھا
و انجام یک نورپردازی مناسب، به این مقصودتان می رسید. برعکس، اگر می خواھید یک فضای رنگی و گرم ایجاد کنید، سراغ رنگ ھای تند و گرم
بروﯾد. این طوری، توجه بصری به سمت دﯾوارھا می رود و از اجزای مبلمان دور می شود.
استفاده از دﯾوارکوب ھای چوبی ھم سبکی غیر رسمی و روستیک را به ھمراه دارد و جان می دھد برای خلق یک فضای صمیمی. استفاده از
رنگ ھای درخشان و پاستلی برای خلق فضای مدرن مناسب است. آینه کوبی دﯾوارھا ھم به شرطی که به شکلی ساده انجام شده باشد
فضای خانه را مدرن جلوه می دھد. اگر ھم طرفدار سبک کلاسیک ھستید، از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار استفاده کنید. چنان چه خانه تان پر است از
اثاثیه و مبلمان، بھتر است دور کاغذدﯾواری ھای طرح دار و شلوغ و رنگ ھای تند را خط بکشید تا خانه شلوغ تر از آن چه ھست به نظر نیاﯾد.

و بالاخره این که اتاق خواب ها فضایی آرام میخواهند. برای ایجاد این نوع فضا از رنگ های هلویی و هندوانه ای غافل نشوید.

● قدم سوم: مبلمان و سؤالات اساسیاز شش قانون اساسی در دکوراسیون داخلی
پس از انتخاب کف پوش و پوشش دﯾوارھا، زمینه برای اجرای سبک مورد نظرتان فراھم شده است. حالا دیگر نوبت مبلمان است. مبلمان سومین
عنصر اصلی چیدمان و مکمل پوششی است که برای دﯾوارھا و کف انتخاب کرده اﯾد.
البته وقتی می گوﯾیم مبلمان، منظورمان تک تک عناصر تشکیل دھنده دکور یک خانه است، نه فقط مبل و میز و صندلی. قبل از انتخاب، خرﯾد و
چیدمان مبلمان باﯾد فضاھای موجود در خانه را در ذھن خود از ھم تفکیک کنید و کاربرد ھر کدام را جداگانه در نظر بگیرﯾد. باﯾد از خودتان بپرسید که
چند نفر و چه کسانی از این فضا استفاده می کنند؟ این افراد چه مدت از روز را در این فضاھا می گذرانند؟
قرار است در این فضا چه کاری انجام شود؟ روشنایی طبیعی این اتاق یا این فضای خاص چقدر است؟ به عبارت دیگر، اتاق تا چه اندازه نورگیر
است؟ چه نوع سبکی با سلیقه خود و خانواده ام ھماھنگی دارد؟ چه رنگی را برای مبلمان ترجیح می دھم؟ بعد که به تک تک این سؤال ھا جواب
دادﯾد، می توانید دست به کار انتخاب و چیدن مبلمان خود شوﯾد.
● قدم چھارم: پرده ھا
اگر بتوانید تنھا سه طیف رنگی را در دکور خانه به کار ببرﯾد، قدم بزرگ و مؤثری در راه رسیدن به چیدمان مطلوب برداشته اید. پرده، در کنار روتختی
و کوسن، از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه می آورد. چه خوب است که رنگ پرده ھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد یا
حتی نقشی که در مبلمان وجود دارد در پرده ھم تکرار شده باشد.
به این ترتیب، تعادل بصری مطلوبی ایجاد می شود. اگر پرده، مبلمان، کف و دﯾوارھا از یک طیف رنگی واحد ھستند، کوسن ھایی با رنگ متضاد
انتخاب کنید تا دکور خانه از یکنواختی خارج شود. بھتر است برای اتاق ھایی که نورگیر و مدت زیادی از روز با نور طبیعی روشن ھستند، از پرده ھای
ضخیم و مقاوم استفاده کنید یا آستری را برای پرده ھا در نظر بگیرﯾد. به طور کلی منسوجات سنگین و رﯾز بافت، بادوام تر از پارچه ھایی نظیر تور
ھستند که تار و پودشان معلوم است.
الیافی مانند نخ، استات، ناﯾلون، ابرﯾشم و کتان از الیاف ھای آسیب پذﯾر به حساب می آﯾند فی مانند پلی استر و اکریلیک به راحتی با آفتاب کنار
می آﯾند و نسبت به دﯾگر الیاف مقاوم ترند. بسیاری از پارچه ھای امروزی به ھنگام تولید، پرداخت شده اند و در مقابل خاک، گردوغبار و نور آفتاب
مقاومت بیشتری از خود نشان می دھند. اگر از پرداخت پارچه ھای پرده ای مطمئن شوﯾد، پرده ھایی با کیفیت و بادوام نصیبتان شده است.

● قدم پنجم: نورپردازی از شش قانون اساسی در دکوراسیون داخلی
استفاده از نورپردازی صحیح در خانه، کمک می کند تا فضای رسمی و غیر رسمی از ھم تفکیک شوند، اشیاء ارزشمندی که در خانه دارﯾد ھرچه
بیشتر در معرض دﯾد و توجه قرار بگیرد، فضای خانه درخشان تر به نظر برسد و بالاخره، سبک خانه به تثبیت برسد.
شرط اول موفقیت در نورپردازی، تناسب نوع نور با کاربری فضا است. به عبارت ساده تر: انتخاب چراغ مناسب برای مکان مناسب. نورپردازی
می تواند عمومی یا منطقه ای باشد. ھدف از نورپردازی عمومی، ایجاد امنیت و آرامش در فضا است، در حالی که منابع نوری غیر مستقیم، وظیفه
تفکیک فضاھا، گرما بخشیدن و خصوصی کردن فضا، برجسته کردن تابلو ھا یا یکی از عناصر مبلمان را به عھده دارند. اتاق نشیمن و پذﯾرایی به دلیل اﯾن که محل چندین نوع فعالیت مختلف ھستند، چند نوع منبع نوری لازم دارند. روشنایی عمومی معمولا چراغ ھای بالاتاب، پایین تاب، چراغ ھای دﯾواری، نورھای لکه ای، چراغ ھای مخفی در سقف ھای کاذب و غیره نیز منبع نوری غیر مستقیم به حسابمی آیند.

شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی
● قدم ششم: ھنر و طبیعت از شش قانون اساسی در دکوراسیون داخلی
آثار ھنری، یکی از مھم ترﯾن وسایل تزئینی ھر خانه ای را تشکیل می دھند. تابلوھای نقاشی، عتیقه جات، مجسمه ھای آنتیک و حتی قاب
عکس ھای خانوادگی می توانند رنگ، زﯾبایی و ھنر را به خانه شما بیاورند. استفاده از آثار ھنری و وساﯾل تزئینی می تواند نمایانگر سلیقه شخصی
شما ھم باشد. تصور کنید که دﯾدن ھرروزه تابلویی که آدم دوست دارد، چقدر لذت بخش و آرامش بخش است.
از این گذشته، چنین آثار و وسایلی به تکمیل دیگر اجزای دکوراسیون ھم کمک می کند و نوعی ھماھنگی و تعادل بصری را به دنبال دارد. استفاده
از آثار ھنری و وسایل تزئینی به این معنی است که شما سلیقه و علاقه تان را با دیگران به اشتراک گذاشته اید و ھمین امر به صمیمیت و راحتی
فضا می افزاﯾد. انسان ذاتاً طبیعت محور است. پس از گل و گیاه ھم غافل نشوﯾد.

مطالب زیر را هم بخوانید

 

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

 

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

 

شماره تماس دفتر مرکزی : ۸۸۴۷۵۷۴۸-۲۱