کابینت Medicore

کابینت MEDICORE از دسته کابینت های جنس کابینت هایگلاس ترک می باشد که کارخانه آراکس مفتخر است ارائه دهنده بهترین کیفیت و قیمت این نوع کابینت باشد.در زیر نمونه هایی از کابینتMedicoreرا مشاهده کنید

ارائه مشاوره و بازدید از محل به صورت رایگان