دسته: دکوراسیون داخلی

مبلمان رنسانس

8 نوامبر 2020

مبلمان رنسانس ، این دوره از سال ۱۴۲۱ و در شهر فلورانس ایتالیا آغاز می شود. شاخصه ی بارز این دوره بازگشت به سبک های گذاشته از آنتیک تا رومانسک است که در جنوب رشته کوه های آلپ و... ادامه مطلب

ارگونومی چیست ؟

13 اکتبر 2020

ارگونومی (Ergonomics) ارگونومی در لغت به معنی شناخت علمی انسان در ارتباط با محیط است. واژهی ارگونومی از دو کلمهی یونانی nomos (کار) و  Ergos به معنی قاعده و قانون تشکیل شده است. ارگونومی با هدف بررسی روابط انسان... ادامه مطلب

مفهوم نورپردازی در دکوراسیون داخلی

11 اکتبر 2020

مفهوم نورپردازی در دکوراسیون داخلی مفهوم نورپردازی در دکوراسیون داخلی از دیرباز در آثار معماران ایرانی به زیبایی و وفور دیده میشود. چرا که در مکانهایی با استفاده از آینه درخشندگی و انعکاس نور را به وجود میآورند. آنها... ادامه مطلب

انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی

انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی: ۱-نورپردازی کلی ۲- نورپردازی کاربردی ۳- نورپردازی تأکیدی ۴- نورپردازی دکوراتیو نورپردازی کلی نورپردازی کلی اصلیترین حالت است و معروف به نورپردازی محیطی است و جایگزین نور طبیعی روز... ادامه مطلب

فضاهای اداری و طراحی آن

5 اکتبر 2020

فضاهای اداری و طراحی آن مانند هر فضای دیگری نیاز به متخصص طراح نیاز دارد تا قسمتهای مختلف را لیست کند و مناسب با کاربری آن را طراحی کند. مهمترین مشکلی که طراحان مراکز اداری دارند، تغییرات مداوم در... ادامه مطلب

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

10 ژوئن 2020

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن     این روزھا، دﯾگر خانه ھا چندان بزرگ نیستند. خانه ھایی که اتاق ھای متعدد با کاربری ھای متفاوت داشته باشند، این  روزھا کمتر پیدا می... ادامه مطلب

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

7 ژوئن 2020

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن   این بار می خواھیم چندین نوع چیدمان اتاق خواب را با یکدیگر مقایسه کنیم. این مقایسه شامل چیدمان فضای خواب در سبک ھای سنتی و مدرن... ادامه مطلب

طراحی اتاق کودک بر اساس سن

4 ژوئن 2020

طراحی اتاق کودک بر اساس سن طراحی اتاق کودک بر اساس سن چیدمان اتاق کودک یکی از دشوارترین و مھمترین مراحل چیدمان محیط خانه است، چون عزیزترین عضو خانواده در آن زندگی می کند. بنابراین به سلیقه، دقت و... ادامه مطلب