کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام

کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام

23 می 2020

کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام

کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام

 

کابینت ھای حمام در انواع کاملا کاربردی تا کاملا تزئینی در بازار موجود می باشند . می توانید این کابینت ھا را سفارش دھید تا کاملا مطابق با فضا و دکور حمام شما طراحی شوند . مدل ھای استاندارد درون بازار نیز بسیار زیبا ھستند و انواع مدرن و ساده و براق آن تا مدل ھای تزﯾینی تر و کلاسیک تر در بازار موجود است . در حمام ھای کوچک بھتر است از کابینت ھای آینه دار استفاده کنید تا در عین زﯾبایی و کاربردی بودن استفاده موثر از فضا را نیز امکان پذﯾر سازند .

 

کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام
آﯾنه ھا ھم فضای حمام را بزرگتر جلوه می دھند و ھم قفسه ھای پشت انھا مکان مناسبی برای نگه داری لوازم اراﯾشی و بھداشتی است . کابینت ھای با آﯾنه ھای ساده و زیبا برای حمام ھای مدرن امروزی بسیار مناسب خواھد بود . سعی کنید سلیقه شخصی خود را در انتخاب کابینت ھا ھم دخالت دھید و انھا را از جنس با کیفیتی انتخاب نماﯾید . از شیشه ھای طرح دار بھره بگیرﯾد و برای مدرن تر شدن از قاب ھای فلزی و استیل براق استفاده کنید . این کابینت ھای زیبا نوعی انباری خوب نیز محسوب می شوند . لوازم تمیز کننده ، حوله ھا و لوازم اراﯾشی را درون کابینت ھا بگذارﯾد تا ظاھر حمام منظم باشد .

 

کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام
می توانید برای استفاده بھتر از فضا از کابینت ھای دﯾواری استفاده کنید ﯾا اﯾنکه کابینت ھایی مثل جعبه کمک ھای اولیه در بالای دست شویی یا توالت نصب نماﯾید . اگر حمامتان کوچک است می توانید از کابینت ھای مناسب نصب در زوایا و با ساﯾز ھای مینیاتوری بھره بگیرﯾد .
بھتر است در زﯾر سینگ شما کابینتی باشد و سطل زباله را درون این کابینت قرار دھید تا ھم لوله ھا و ھم سطل از دید پنھان باشند . کابینت ھایی درخشان که دارای درھای شیشه ای ھستند محل خوبی برای نگه داری لوازمتان است اگر نور ملاﯾمی درون انھا بازتاب کند محیط ارامی نیز ۳ به وجود خواھد امد . می توانید لامپ ھای ھالوژنی را درون کابینت ھا نصب نماﯾید .

 

کابینت حمام یک جزء کاربردی در حمام
کابینت ھا در انواع و اقسام طرح و مدل ھا وجود دارند . کابینت ھای مدرن ، سبک روستایی ، قفسه ای ، فانتزی …..