کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا

8 ژوئن 2020

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا

 

● آشنایی با برخی اجزای دکوراسیون و تاثیر آنھا بر فضای زندگی تجھیزات مختلفی مانند انواع پارچه ھا، رنگ ھا، بافت ھا، چراغ ھا، ضمایم تزئینی و بسیاری از اجزای مبلمان، وسعت انتخاب شما را برای آفرینش دکوراسیون زیبا و موفق تشکیل می دھند. با انتخاب ھر یک از وسایل تزئینی یک قدم به فضای دلخواه خود نزدیک تر می شوﯾد تا محلی را برای آسایش و امنیت خود و ساﯾر اعضای خانواده فراھم
سازید. با ارزش نھادن بر تک تک جزئیات دکوراسیون، می توانید فضایی بی نقص و بدیع خلق کنید.
اتاق پذﯾرایی که حال و ھوای سنتی در آن حکمفرماست در طیف طراحی سنتی، طراحی رسمی، آراسته، تشریفاتی و با نشاط جایگاه خاصی دارد. برای مثال در سبک سنتی، اغلب چوب ھای تیره پارکت  دﯾوارھایی با رنگ ھای پاستلی روشن و پارچه ھایی با نقوش کلاسیک به کار برده می شود.

 

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا
برای ایجاد حال و ھوای رسمی و سنتی می توانید مبلمان سبک ھا و دوران ھای مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید. استفاده از فرش شرقی در کنار مبلمان آنتیک قرن ھجدھم و نوزدھم، فضایی کاملا سنتی و رسمی را به وجود آورده است.

رنگ زرد بالاترﯾن سرعت انتقال نور را دارد، یعنی این رنگ دارای فرکانس بالایی است و مسافت بسیاری را طی می کند، به ھمین دلیل از دﯾدگاه روان شناسی رنگ، رنگی است که به سرعت جلب توجه می کند و فضایی سرشار از انرژی و شادمانی می آفرﯾند.

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا
دﯾوارھای اتاقی که زرد رنگ ھستند که فضایی بسیار مجلل و با نشاط را به وجود آورده اند. رنگ زرد روشن تاکیدی بر سبک ھای کلاسیک، نئوکلاسیک و سنتی است. اﯾن رنگ گرمای خاصی را به محیط می بخشد. ھمانند تصوﯾر اول که فضایی گرم و صمیمی را به وجود آورده است.
مورد استفاده این رنگ بیشتر در اتاق ھای جنوبی خانه است که از میزان نور طبیعی کمتری برخوردارند و این رنگ می تواند تا حدودی به گرما بخشی و نورانی کردن این اتاق ھا کمک کند. برای تعدیل القای حس گرمی و سردی فضای این اتاق، از مبلمانی با روکش پارچه ای آبی رنگ استفاده شده است، تا این فضا از تعادل بصری برخوردار باشد. به عبارتی رنگ آبی، مکمل خوبی برای طیف رنگ ھای زرد است.
پارچه ھای پرده ای زرد رنگ ھمراه با نقوش آبی رنگ، مکملی برای رنگ دﯾوارھا و مبلمان ھستند و ھماھنگی و رﯾتم را در این اتاق حاصل کرده اند. باﯾد یادآور شوم که تکرار یک رنگ و یا یک الگو، به یک فضا وزن می دھد.

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا

با استفاده از اﯾن تکنیک علاوه بر القای فضای سرد و رسمی می توانید به پس زمینه اتاق یعنی دﯾوارھا ھوﯾت ببخشید. نمای سنگین، پر نقش و نگار یک سنگ مرمر برایتان تداعی می شود. شما با استفاده از چند تکنیک نقاشی ساده می توانید فضاﯾی مجلل و خیال انگیز بیافرﯾنید.
● نحوه اجرا
بنابر سلیقه شخصی تان چند رنگ مورد نظر را انتخاب کنید (رنگ ھای روغنی نیمه براق ارجح است)، اﯾن رنگ ھا را به صورت جداگانه به روی تخته ای برﯾزﯾد، تکه پارچه ای را پیچانده و به یکی از این رنگ ھا (روشن ترﯾن رنگ) آغشته کنید، آن را روی دﯾوار مد نظر فشار دھید تا سایه روشنی از سپس رنگ زمینه و رنگ دلخواه به دست آورﯾد، سپس تکه پارچه را به رنگ تیره تر آغشته کنید و سعی کنید خطوطی ھمانند خطوط سنگ مرمر روی دﯾوار نقاشی کنید.

پیشنهادهایی ارزان برای خانه ای زیبا
پس از خشک شدن، بھتر است از ﯾک رنگ میانه برای ھماھنگ کردن کار استفاده کنید. برای موفقیت بھتر در این کار بھتر است از رنگ ھای خنثی با سایه ھای ملایم استفاده کنید.

این مطالب هم مطالعه کنید

 

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

 

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

۲۱-۸۸۴۷۵۷۴۸