کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
پیشنهاداتی برای تغییر دکوراسیون منزل

پیشنهاداتی برای تغییر دکوراسیون منزل

9 ژوئن 2020

پیشنهاداتی برای تغییر دکوراسیون منزل

پیشنهاداتی برای تغییر دکوراسیون منزل

 

حالا که دارﯾد یک تغییر اساسی در محل زندگی تان می دھید می توانید بسیاری از وسایلی را که نگه داشته اید تا شاید یک روز به کارتان بیاید دور بیندازید یا به کسانی ببخشید که به آنھا احتیاج دارند. چیدن یک خانه تازه با وسایل کمتر راحت تر و زیباتر خواھد بود.
ھرگز سعی نکنید در تزئین منزل به کمال مطلق دست بیابید. خانه شما باید زنده به نظر برسد و این به معنی کمی به ھم ریختگی است. بنا براین ھمه چیز نباید ھمیشه درست در جای خود باشد.
اگر در حال انجام تغییرات اساسی در منزل ھستید قبل از ھر کار جنس موادی را که استفاده می کنید مورد بررسی قرار دھید. کف پوش مرمر در تابستان بسیار خنک و عالی است اما در زمستان به طور آزاردھنده ای سرد است. کف پوش ھای غیر از فرش و موکت ھم به سرو صدای محیط اضافه می کنند. اول این نکته را در نظر داشته باشید که خانواده شما کم جمعیت یا پرجمعیت ھستند و بعد نوع کفپوش را انتخاب کنید. کف چوبی از ھر نظر عالی است، فقط باﯾد مخارج نگھداری آن را در نظر داشته باشید.
جزئیات کوچکی را که تفاوت فراوان ایجاد می کنند از یاد نبرید. رومیزی، بشقاب ھا، لیوان زﯾربشقابی ھا، گل و دیگر لوازم روی میز. این رنگ ھا و ھا،  رﯾزه کاری ھا ممکن است به نظر دست و پا گیر بیایند اما آنقدر موثرند که ارزش زحمت را دارند.
از آنجایی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصیت شماست، لوازم خانه را طوری انتخاب کنید که بر زﯾبایی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در خانه بیفزاید. وسایل خانه را طوری نچینید که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.

 

پیشنهاداتی برای تغییر دکوراسیون منزل
پاراوان ھای تاشو و پایه دار بھترین وسیله برای تقسیم فضا در یک اتاق ھستند – مثلا برای جدا کردن میز کار از اتاق نشیمن- و بخصوص در فضاھای کوچکتر کاربرد دارند. با استفاده از پاراوان ھای کوتاھی که نقش یا تزئین روی آن از ھر دو طرف دیده شود ھم شلوغی میز کار را می پوشانید و ھم فضای خانگی تری به اتاق نشیمن می بخشید. اتاق ھای خود را پر از وسیله نکنید. ھرچیز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل می شود. کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است. مراقب باشید که اتاق را با رنگ یکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشیای چوبی کاغذ دﯾواری و برگ ھای طلایی پرنکنید. سعی کنید در یک اتاق ساده و خلوت غافلگیری ھای خلاقانه ترتیب دھید. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحیح است با چاشنی ھایی از تزئینات زﯾبایی که دوستشان دارید.
▪ تنظیم چیدمان مبلمان و لوازم خانه را تغییر دھید:
مبلمان را از کنار دﯾوار برداشته و سعی کنید آنھا در زوایای جدیدتر و گیراتر بچینید. مث قرار دادن کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشیمن باریک باعث می شود که اتاق وسیع تر نشان دھد.
▪ از گل و گیاه استفاده کنید:
گل و گیاه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بیاورد. اگر علاقه ای به رسیدگی به گل و گیاه ندارﯾد، می توانید از گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنید. کیفیت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبیعی تشخیص داد.
▪ یک قالیچه محلی در نقطه ای بیندازید:
قالیچه ھای محلی وسیله بسیار خوبی برای اتاق ھای گفت وگو و نشیمن به شمار می رود. قالیچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنید و آن را پایین میز بیندازید.

 

▪ تابلوھا و آینه را از دﯾوارھا آویزان کنید:
تابلوھایی آوﯾزان کنید که شخصیت و روحیه شما را منعکس کند. سعی کنید از قاب ھای تزئینی تر و زیباتر استفاده کنید. ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنید که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گیرا باشد.

 

پیشنهاداتی برای تغییر دکوراسیون منزل
▪ لامپ ھا و لوسترھا را عوض کنید:
لوسترھا و لامپ ھا جزو وسایلی ھستند که خیلی زود بر بیننده آشکار می کنند که سبک چیدمان خانه تان قدﯾمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشید که جدﯾدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نیز ھماھنگ باشند.
▪ لوازم اضافی را از جلوی دﯾد بردارﯾد:
وسایل و لوازم اضافی باعث از بین رفتن جلوه اتاق می شود. برای برگه ھا، اسباب بازی ھای بچه ھا و ساﯾر اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را بر ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببینید.