آکادمی آراکس

مقالات سایت
ویژگی های یک اتاق خواب وسترن

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن

21 می 2020

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن

طراحی یک اتاق خواب وسترن یا غربی کاری راحت می باشد . در اطراف شما انواع و اقسام لوازم مناسب این دکوراسیون وجود دارد . حتی اگر در انباری و چمدان ھای بسته خود جست و جو کنید به تزئینات قابل استفاده زیادی برخورد می کنید . در اینجا اﯾده ھایی برای طراحی چنین اتاق ھایی را بیان می کنیم .
● لوازم مورد نیاز برای اتاقی سبک وسترن
یکی از مرسوم ترین موارد در چنین اتاق خواب استفاده از چرم و پوست گاو است که ﯾادآور غرب وحشی است . شما می توانید در مغزه ھای چرم فروشی ﯾا دکوراسیونی انواع چرم ھای تزئینی مناسب را پیدا نمایید . البته حتما لازم نیست جنس انھا از چرم باشد بلکه داشتن بافت و نقشی چرم مانند نیز کافی است . می توانید چنین پوششی را در کف اتاق قرار دھید یا به دﯾوار نصب کنید یا به عنوان رومیزی مصرف نماﯾید . در ھر حال رنگ ھای قھوه ای تیره ، قھوھای – قرمز و بژ را فراموش نکنید .

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن

یکی از نقاط مناسب برای استفاده از چرم ھا به عنوان قسمتی تزﯾینی بر روی تخت یا پوشش صندلی و یا تکه ای تزﯾینی بر روی گل میزھای کنار تخت است . و البته تکه ای چرم به جای کف پوش بسیار جذاب خواھد بود . می توانید تخت و گل میزھای دست ساز خود را نیز با ھمین ماﯾه طرح انتخاب نماﯾید . این اتاق بسیار جذاب و منحصر به فرد خواھد بود . شاخ ھای حیواناتی مثل میش و گاو نیز ھمواره در کنار چرم وجود دارد . این شاخ ھا اصولا مربوط به گاو یا گاومیش یا بزھای کوھی است .

READ  ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن

اما با توجه به سلیقه شخصی می توانید از شاخص ھای گوزن ﯾا بوفالو یا میش نیز استفاده کنید . این شاخ را بر روی دیوار و ترجیحا در بالای در ورودی نصب کنید . شاید بخواھید اتاق خواب شما براق و واکس زده باشد اما در این نوع طرح بھتر است حال و ھوای قدﯾمی تر و کھنه تری را بر اتاق حاکم کنید . ساﯾر لوازم دکوری که می توانید در این اتاق استفاده کنید عبارتند از تپانچه ھای کابوی ھا ، مھمیز ، کلاه ھای مخصوص کابوی ھا ، دستمال گردن ، نعل اسب و اﯾنه ھایی با قاب قدﯾمی چوبی . می توانید کلاه و ھا و دستمال گردن ھا را به دﯾوار نصب کنید اما تعداد آن را زیاد نکنید چون باعث کوچک به نظر رسیدن اتاق خواب می شود . ھمچنین می توانید یک قفسه چوبی انتیک به دﯾوار نصب کرده و لوازم تزﯾینی وسترن را روی ان قرار دھید . ایده بسیار جالب دیگر تھیه قاب عکس ھای سیاه و سفید از کابوی ھا ، اسب ھا و کاباره ھای وسترن و استفاده از قاب ھای فلزی قدﯾمی و ﯾا قبا ھای چوبی کلفت است .

 

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن
● نور و مبلمان
لوازم روشنایی زیادی وجود دارد که یادآور حال و ھوای مزارع خواھد بود . می توانید یک چلچراغ بزرگ مدل وسترن در کنار تخت قرار دھید یا از دﯾوارکوب ھا و چراغ ھای دﯾواری بات مدل ھای قدﯾمی بھره مند شوید . نور ترجیحی در این اتاق ھا نور زرد می باشد . لامپ ھا ، لوسترھا ، دﯾوارکوب ھا و چلچراغ ھایی با طرح وسترن و ترکیب شده با طرح ھای فلزی نمایی جذاب ایجاد می کند .

READ  تزیین شومینه در دکوراسیون منزل

 

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن
جنس مبلمان را نیز بھتر است از چوب بلوط یا ماھاگون انتخاب نماﯾید . لوازم فلزی قدیمی نیز مناسب می باشند . می توانید تخت خود را با چرم مزین نماﯾید . زیاد ھم نگران نو و براق بودن لوزام نباشید ساده تر و قدﯾمی تر بھتر است .
بھترین ست مبلمان عبارت است از یک یا دو گل میز ، یکی یا دو صندلی راحتی و قفسه ای وسترن . یک میز آرایش به سبک وسترن با چراغ ھایی با حباب ھای زرد نیز ایده خوبیست . در اتاق را نیز در صورت امکان با رنگ و بافت چوب بلوط رنگ کرده و دستگیره ان را برنزی یا نقره ای انتخاب کنید . اگر قسمتی از اتاق شما به حمام یا رختکن راه دارد در ان قسمت را از درھای دو لنگه ای کاوبی ھا انتخاب کنید .

ویژگی های یک اتاق خواب وسترن
در صورت وسیع بودن اتاق یک بار کوچک چوبی نیز در کنار اتاق جذاب می باشد.