کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
مبلمان منریسم

مبلمان منریسم

9 نوامبر 2020

مبلمان منریسم رابطی میان سبک مبلمان رنسانس و باروک به حساب می آید.

هنرمندان دورهی گوتیک متأخر که شاگردان میکل آنژ بودند به این سبک روی آوردند. آنها کاملاً آگاهانه شخصیتی ضد آنتیک دارند. از ایده های هارمونی و زیبا دوری میکنند. مبلمان منریسم ، سوژه ها بیشتر در حاشیه دیده می شوند. تزئینات به صورت پی در پی تکرار می شوند. مشخصه ی این سبک تزئینات دکوراتیو در حاشیه سطوح و یا علامت های خانواده هایی اصیل یا از ماسک و صورتک ها که با منبتکاری یا گل و بوته بود تزیین میشدند.

اطلاعات بیشتر در مورد دکوراسیون داخلی

اطلاعات بیشتر در مورد مبلمان در دکوراسیون داخلی

اطلاعات بیشتر در مورد مَنِریسم