کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
مبلمان رومی در دکوراسیون داخلی

مبلمان رومی در دکوراسیون داخلی

2 نوامبر 2020

مبلمان رومی در دکوراسیون داخلی ، مبلمان رومی اطلاعاتی بیشتر در اختیار ما قرار داده برعکس مبلمان یونانی که تنها از طریق ادبیات و تصاویر  تأمین میکند. اطلاعات ما را بعد از بیرون آمدن پمپئی از زیر خاک در سال ۹۷ پ.م در حادثه ی “آتشفشان وزوو” زیر خاک رفت. اما بعد از کاوش های متعدد و ارزشمند یافته های بسیاری به دست رسیده که مبلمان رومی و یونانی بسیار شبیه هم بوده اند.

به طور مثال “کلسیوس” و “کلینه” در روم هم وجود دارد که از ظرافت بیشتری در فرم و مواد و مصالح برخوردار است.

تخت در عصر رومیان

تخت در عصر رومیان، دارای پشتی بلندتری است که سر را میتوان به آن تکیه داد در مبلمان رومی گنجه دو در با سنگ مرمر و میزهای پایه بلند از جنس برنز ساخته شده که جدید بودند. همچنین در این دوره “تروهه” یا یراق آلات برنزی ابداع شده بود که گاهاً با نوارهای تزئینی پر از ریخته گری های برنزی و یا سطوح چوبی و سنگی نقش برجسته تزئین شده ؟؟؟

مبلمان رومی در دکوراسیون داخلی

 

انواع مبلمان در دکوراسیون داخلی

  1. دکوراسیون داخلی مبلمان یونان
  2. دکوراسیون داخلی مبلمان روم
  3. دکوراسیون داخلی مبلمان رومانسک
  4. دکوراسیون داخلی مبلمان گوتیک
  5. دکوراسیون داخلی مبلمان رنسانس
  6. دکوراسیون داخلی مبلمان منرسیم
  7. دکوراسیون داخلی مبلمان باروک
  8. دکوراسیون داخلی مبلمان روکوکو