کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
مبلمان رومانسک

مبلمان رومانسک

5 نوامبر 2020

مبلمان رومانسک از دوران روم آنتیک به میراث رسیده. از این دوره آثار زیادی به جای نمانده و از کتابهای دارای نقش های قرون وسطی قابل رویت هستند. این تصاویر شامل خطوط کشیده و عمودی هستند که احساس راحتی را نمیدهند. مبلمان رومانسک از “تروهه” که برای نگهداری از پوشاک و وسایل زندگی بود، “ندلی” یا چهارپایه تاشو و نیمکت “شمل” تشکیل شده. گنجه هایی با انتهای بالایی تزیین شده که کلیسا و صومعه ها بود و سپس در بعضی خانه ها هم استفاده میشد.

برای غذا خوردن از پایه های جدا که سطوح معمولاً چوبی داشتند به عنوان میز استفاده میشد. تخت خواب در این دوره استفاده زیادی نمیشد مگر برای مقامات بسیار بالا کاربرد داشته است. افراد معمولی از نیمکت یا تروهه برای خوابیدن استفاده میکردند که روی آن را از بالشهای زیاد یا پشم های حیوانات اهلی مثل گوسفند یا علوفه میپوشاندند.

اطلاعات بیشتر در مورد دکوراسیون داخلی

معماری رمانسک