کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
مبلمان باروک

مبلمان باروک

10 نوامبر 2020

مبلمان باروک سبکی بود که حدود ۱۹۱ سال به طول انجامید. در این سبک هنرهای زیادی پدیدار شدند.

شاخصه ی اصلی سبک باروک فرم های عظیم، خطوط منحنی بسیار و در نهایت تلاش در کسب عظمت و خودنمایی است. این سبک مانند یک مد در اروپا همه گیر شد. نکته ی جالب توجه این است که نه تنها خانواده های سلطنتی و نجیبزادگان صاحب این مبلمان نبودند بلکه شهروندان مرفه نیز جز لیست استفاده کنندگان این مبلمان بودند. در این سبک طراحی داخلی دیگر شکل واحد به خود میگیرد برعکس سبک های گذشته. مبلمان ها جدید این دوره شامل قفسه جواهرات لویی، تخت استراحت، میز تحریر، میز کنسول و کمد نام برد. که این اشیاء را با طلاکاری در جاهای مخصوص مشاهده میکنیم. آثار باقی مانده را در فنلاند و هلند بعد از جنگهای سی ساله که به آرامش رسیدند و یا در آلمان ببینیم.

اطلاعات بیشتر در مورد دکوراسیون داخلی

اطلاعات بیشتر در مورد مبلمان در دکوراسیون داخلی

اطلاعات بیشتر در مورد باروک