کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

10 ژوئن 2020

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

 

 

این روزھا، دﯾگر خانه ھا چندان بزرگ نیستند. خانه ھایی که اتاق ھای متعدد با کاربری ھای متفاوت داشته باشند، این  روزھا کمتر پیدا می شود. بیشتر ما در آپارتمان ھای کوچک و جمع وجور زندگی می کنیم و چندین فضای متفاوت را با کاربری ھای گوناگون در یک اتاق کوچک طراحی و تفکیک کرده ایم. و این در واقع یکی از مھم ترین اصول دکوراسیون داخلی است یعنی استفاده بھینه و نتیجه بخش از یک فضای کوچک. مثلا اینکه در اتاق نشیمن فضایی را برای مطالعه در نظر بگیرﯾم و یا این که در اتاق خواب، فضایی را برای رسیدگی به کارھای شخصی فراھم کنیم. ھمان طور که در تصوﯾر اول مشاھده می کنید، در یک اتاق واحد، دو کاربری متفاوت طراحی شده است. در این اتاق، فضای نشیمن و غذاخوری در کنار یکدﯾگر قرار دارد. شما ھم می توانید به ھمین سادگی در خانه ھای کوچک امروزی این دو فضا را در کنار یکدیگر و در یک اتاق درنظر بگیرﯾد. با کمی دقت در این تصوﯾر متوجه می شوﯾد که رنگ زمینه اتاق از طیف رنگ ھای خنثی است؛ یعنی رنگ دﯾوارھا به رنگ خاکستری میانه و رنگ پوشش کف به رنگ قھوه ای بسیار تیره و پرده ھا ھم به رنگ سفید ھستند. در این شراﯾط برای تغییر رنگ زمینه، باﯾد از رنگ ھای تند و متضاد در وسایل اتاق استفاده شود. به رنگ کاناپه راحتی دقت کنید. رنگ نارنجی کاناپه برای ھمین منظور و به خاطر رنگین کردن فضا مورد استفاده قرار گرفته است.

استفاده از پس زمینه ای با طیف رنگ ھای خنثی، فضایی آرام و آرامش بخش را خلق می کند و مانند تصوﯾر، استفاده از رنگ ھای تند و متضاد در کنار این رنگ ھای خنثی رنگ و نشاط را به این فضا اضافه می کند. در کنار کاناپه بزرگ نارنجی می توانید مبلمان حصیری را ببینید که سبک غیررسمی را به فضای نشیمن داده است. در پشت این فضای نشیمن، میز مستطیل چھارنفره را مشاھده می کنید که برای غذا خوردن از آن استفاده می شود. صندلی ھای اطراف این میز ھم حصیری ھستند که فضایی راحت و بی آلاﯾش را برای غذا خوردن فراھم ساخته اند. تابلوھای روی دﯾوار ھم از دیگر عناصر دکوراتیوی ھستند که ھماھنگی را مابین اجزای میز غذاخوری و میز قھوه خوری که در مقابل مبلمان نشیمن قرار دارد ـ پدﯾد آورده اند.

فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

 

 

یکی از اصولی ترین کارھا در ایجاد فضای غذاخوری، نورپردازی صحیح است. در اتاق مورد بحث، نورپردازی از بالای میز غذاخوری و توسط چراغ ھای آوﯾزان پایین تاب انجام گرفته است. این نوع چراغ ھا می توانند سطح میز و اطراف آن را به کامل روشن کنند. شما می توانید از این منابع نوری در طور آشپزخانه ھا و بر روی میزھای غذاخوری استفاده کنید.

این مطالب هم مطالعه کنید

 

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

 

 

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

۲۱-۸۸۴۷۵۷۴۸