کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ حمام

طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ حمام

17 می 2020

طراحی دکوراسیون و انخاب رنگ حمام

شاید به نظرتون مسخره بیاد که به رنگ حمام اینقدر توجه بشه اما مطمئن باشید انتخاب ترکیب رنگ حمام تاثیر زیادی توی فضای دکوراسیونی اون داره . رنگ ھا حتی موارد کاربردی را نیز شامل می شوند  مثلا قرمز کردن دﯾوار اطراف اﯾینه باعث می شود نور قرمز بازتابش کرده و در صورت زیادبودن و غلیظ بودن این رنگ قرمز در ھنگام اراﯾش مسلما با اشتباھاتی مواجه خواھید شد . در ھر صورت مطمئن باشید انتخاب رنگ حساس ترین گام در تزیین حمام می باشد . در حمام ما از زندگی شلوغ روزانه به یک خلوت خصوصی پناه می بریم . در حمام آرامش پیدا کرده و در صورت مناسب بودن محیط می توان تمرکز کرد و ساعات خوبی را طی نمود . طراحی دکوراسیون و انخاب رنگ حمام

 طراحی دکوراسیون و انخاب رنگ حمام

ھنگام انتخاب رنگ حمام به سلیقه و روحیه خود توجه کنید و اینکه می خواھید حمام شما چه مکانی باشد مکانی ارام برای ارامش ﯾا یک محیط سرزنده و شاد ، رسمی باشد یا روﯾایی و فرﯾبنده . رنگ ھای گرم انرژی زا و سرزنده ھستند و رنگ ھای سرد حس سکون و ارامش را به ارمغان می آورند . استفاده از رنگ ھای ھمسان و نزدیک به ھم یک محیط باز و ارام را ایجاد می کند . استفاده از رنگ ھای مکمل یک محیط سرزنده و خلاق و پویا را به تصوﯾر می کشد .

رنگ ھای شدیدا متضاد مثل سفید و سیاه یا سفید و سورمه ای محیط را کاملا رسمی خواھد نمود . رنگ ھای با تضاد کمتر و ارام تر مثلا بژ و سبز نعنایی یا سبز تیره محیطی صمیمی و غیررسمی را ایجاد می کند . در ھر صورت ھماھنگی رنگ ھا و نور را فراموش نکنید . یکی از زﯾبایی ھای طراحی ھای جدید چراغ ھای رنگینی ھست که اصولا در نزدیکی دوشھا نصب می شوند و رنگ نور آنھا قابل تنظیم است تا با توجه به وضعیت روحیتان رنگ را انتخاب کنید .

 

 

برای ایجاد یک حمام منحصر به فرد و غیر تکراری در انتخاب رنگ جسارت به خرج دھید . برای این کار از مناظر طبیعت ، نقاشی ھا و حتی طراحی ھای لباس ھا کمک بگیرﯾد . اگر حمام را تک رنگ انتخاب کرده اید برای ایجاد جاذبه و عدم یکنواختی لوازم ان را از رنگ ھای مکمل انتخاب نماﯾید .

 

 طراحی دکوراسیون و انخاب رنگ حمام

اجازی دکوری را با سایه ای روشن تر یا تیره تر از دﯾوارھا انتخاب کنید . رنگ ھای با یکدیگر ترکیب می شوند و نرو انھا بر ھم تاثیر دارد مثلا سفید در کنار بژ تیره و کثیف تر از کنار سیاه دﯾده خواھد شد . ﯾاسی در کنار ابی بیشتر بنفش دﯾده می شود تا در کنار سفید . استفاده از گیاھان سبز طبیعی ھم منظره حمام را زیبا می کند و ھم نور سبز قشنگی را به رنگ ھای حمام اضافه خواھد نمود . کاش ھای شیشه ای ابی حس اسمان و دریا را زنده می کند و سرامیک ھای سفالی سبز یاداور طبیعت است . سعی کنید از رنگ ھای قرمز و ساﯾر رنگ ھای شاد نیز در حمام بھره مند شوید .

 

 طراحی دکوراسیون و انخاب رنگ حمام

البته بھتر است قرمز را برای لوازم تزﯾینی انتخاب کنید و در صورت انتخاب ان به عنوان رنگ اصلی از ساﯾه ھای کم رنگ ان بھره بگیرﯾد .