آکادمی آراکس

مقالات سایت
مطبخ در آشپزخانه مدرن – طراحی آشپزخانه مدرن

مطبخ در آشپزخانه مدرن – طراحی آشپزخانه مدرن

6 ژانویه 2019

مطبخ درطراحی آشپزخانه مدرن

مطبخ درطراحی آشپزخانه مدرن – چه قدر به محیط زندگی خود اهمیت میدهد؟ هیچ می دانید، اگر نوع دکوراسیون منزلتان را همچون سلیقه تان طراحی کنید، چه تاثیری بر آرامش روح و روانتان خواهد داشت؟ مثلاَ همین آشپزخانه که از سوی نامگذاران قلب خانه نامیده می شود، اگر از یک رنگ آمیزی و چیدمان معمولی  برخوردار باشد هیچ تاثیری جز خستگی و کسالت بر روح افراد خانه به ویژه خانم ها نخواهد داشت. اگر کمی با دقت و حوصله به این موضوع بنگرید متوجه خواهید شد که چرا این سالها حضور خانواده ها در رستوران ها پر رنگ تر از سابق شده است و قطعاَ علت به مرز نهایت رسیدن فروش مراکز تهیه غذا را خواهید فهمید! وقتی کدبانوی منزل مجبور به کار در یک مطبخ معمولی و کسل کننده است، چطور میتواند برای پخت و پز حوصله به خرج دهد. اینجا است که باید سریعاَ سلیقه بانوی خانه اعمال شود، اگر سنتی پسند است که با خرید چند دیگ مسی، ظروف سفالی و رومیزی ترمه دوزی شده برطرف خواهد شد ولی اگر در مخیله اش افکار مدرنیستی می گذرد کار کمی مشکل میشود که البته آن هم با کمی تامل در امور طراحان ایتالیایی به دست خواهد آمد. کافی است چند قوطی رنگ گرم ( زرد، قرمز، نارنجی، بنفش،.. ) خریداری شود.

برای داشتن مطبخ مدرن لازم است که دیوارها و کابینت ها و تمامی قفسه ها با رنگ دلخواه کدبانو که بایستی از میان رنگ های فوق باشد، رنگ آمیزی شود. اگر پنجره ای در آشپزخانه موجود است، بایستی زوارش رنگ متضاد دیوار ها استفاده شود. پرده را نیز همرنگ یا تلفیقی از زرد، قرمز و نارنجی انتخاب کنید. در خرید میز و صندلی آشپزخانه هم دقت کنید که پایه های فلزی و رویه ای همرنگ با زوار پنجره داشته باشند. یعنی اگر زوار پنجره شما قرمز است رویه صندلی ها را از پارچه قرمز انتخاب کنید.

READ  خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

لوستر قدیمی خود را نیز در آورید و جایش یک لوستر مدرن که جدیداَ به اشکال مختلف هندسی مطبخ در طراحی آشپزخانه مدرن شده. درست در بالای میز ناهار خوری آویزان کنید. یادتان نرود که در یک مطبخ مدرن تمامی وسایل اعم از بشقاب ها، لیوان ها، جای قهوه و شکر بایستی در داخل قفسه ها قرار گیرند نه در روی آنها. پس جز یک گلدان کوچک یا دو، سه عدد لیوان فانتزی چیز دیگری روی کابینت ها قرار ندهید. دست آخر نیز یک تابلوی نقاشی که معلوم نیست موضوعش چیست به دیوار بیاویرید. اما اگر باز هم علاقه دارید توصیه های دقیق را برای ترتیب دادن آشپزخانه تان بشنوید به ادامه توصیه های ما به دقت گوش کنید.

۱- نور در آشپزخانه: برای تزئین آشپزخانه از نور طبیعی و مصنوعی استفاده می کنیم. پنجره در ارائه نور طبیعی به آشپزخانه از اھمیت زﯾادی پنجره می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز ﯾکی از تابلوھای آشپزخانه باشد. پنجره رابطی است بین آشپزخانه و ًبرخوردار است. معمولا
فضای خارج که بھتر است در مقابل منظره ای زﯾبا قرار داشته باشد.

۲- پرده در آشپزخانه: اگر آشپزخانه ما به دلیل محدودﯾت فضای خارج از نور زﯾادی برخوردار نباشد از پرده ھاﯾی که حالت توری دارند استفاده می
کنیم. در صورتی که آشپزخانه در معرض تابش شدﯾد نور باشد از پرده ھاﯾی که بتوانند جلوی نور را بگیرند استفاده می کنیم به عبارت دﯾگر نوع
جنس پرده باﯾد متناسب با میزان نور داخل آشپزخانه انتخاب شود. امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن، فلورسنت با لامپ ھاﯾی
که از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه ای روی زمین ﯾا روی میز ھستند طراحی شده اند و می توان از آنھا برای تامین نور دلخواه استفاده کرد. به لامپً تابش نور مستقیم ناراحت کننده بودهًطور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. معمولا و انعکاس زﯾباﯾی ندارد. ھمچنین معمولا
ھای ھالوژن را زﯾر کابینت ﯾا گچبری مخفی می کنند. لامپ ھای ھالوژن بسیار زﯾبا بوده و پدﯾده جدﯾدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانه
بازار آمده اند. البته اﯾن لامپ ھا برق زﯾادی مصرف می ٢٢٠ھستند. به تازگی لامپ ھای جدﯾد ولتی که نیاز به ترانس ندارند به کنند اما نورشان
نسبت به بقیه لامپ ھا بیشتر است.

READ  مزایا و معایب کابینت های MDF

۳- رنگ در آشپزخانه: نور عاملی است که به وسیله آن رنگ ھا مشاھده می شوند. رنگ ھا ھر کدام پیام، حالت و خصوصیتی خاص دارند. رنگ ھا بیان کننده شخصیت اشخاص و رساننده پیام ھای مختلفی ھستند. آگاھی از اﯾن مسائل باعث می شود که برای بیان احساس درونی مان ازابزار درست استفاده کنیم. می توان با ارائه ﯾک رنگ خاص در آشپزخانه ﯾا جابه جاﯾی رنگ ھا و در کنار ھم قرار دادن آنھا، احساس و اندﯾشه رنگ وساﯾل آشپزخانه باﯾد مناسب و آرام بخش باشد.

۴- طرح کابینت: امروزه طرح کابینت ھای موجود در بازار بسیار متفاوت است. بعضی از آنھا به جای اﯾنکه ﯾک در مسدود داشته باشند دارای ﯾک
بخش پنجره ای ﯾا شیشه ای ھستند که وساﯾل زﯾبا و جذاب را در آنھا قرار می دھند.

۵- میز و صندلی: صندلی ھای داخل آشپزخانه باﯾد به دلیل استفاده کوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند. موارد کاربرد اﯾن صندلی ھا منحصراً در
آشپزخانه است. میزھا در آشپزخانه اشکال مختلفی دارند. انتخاب و کاربرد ھر ﯾک از انواع میزھا با توجه به فضای آشپزخانه و وسعت ﯾا محدودﯾت
آشپزخانه و ھمچنین سلیقه افراد صورت می گیرد. در کنار ظرفشویی، آب چکان مطبخ درطراحی آشپزخانه مدرن می شود که وسیله ای مناسب برای خشک کردن ظرف ھا است.

۶- ظرفشویی و آب چکان: معمولا در کنار ظرفشویی آب چکان مطبخ درطراحی آشپزخانه مدرن میشود.

۷- گل و گیاه: ھرگز برای تزئین آشپزخانه از گل ھای مصنوعی استفاده نکنید، زﯾرا برای بیننده پیام عشق و علاقه ندارند و آتش زا ھستند.

READ  کابینت آشپزخانه L شکل و اصول اولیه طراحی آن