کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
رابطه رنگی میان فضاهای خانه

رابطه رنگی میان فضاهای خانه

23 ژانویه 2019

رابطه رنگی میان فضاهای خانه

برای ایجاد نوعی رابطه رنگی در میان فضاهای مختلف یک خانه اگر این فضاها را بتوان با بستن یک در مجزا نباشد و از یک اتاق بتوان فضاهای دیگر را دید آنگاه ایجاد نوعی هماهنگی رنگی در میان این اتاق ها اهمیت ویژه ای می یابد.

چرا که چنانچه این فضاها به لحاظ پالت رنگی به کار رفته در دکوراسیون هارمونی داشته باشند، نگاه بیننده در حرکت از یک فضا به فضای دیگر به نرمی عبور کرده و بیننده وجود هماهنگی و آرامش را احساس می کند.

اما در مواقعی که فضاهای مرتبط با پالت های رنگی مجزا و ناهماهنگ رنگ آمیزی شده اند بیننده فضاهایی جدا از هم و بریده را پیش رو دارد. رنگ های مرتبط و هارمونیک چشم را در حرکتی نرم و مطلوب از یک اتاق به اتاق دیگر هدایت می کنند. در خانه هایی که فضاهای مختلف از هم تفکیک نشده اند طراحی رنگی هر یک از فضاها باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد وحدت در میان رنگ های به کار رفته در کل خانه، هر یک از این فضاها به صورت مستقل و متناسب با کاربردشان دارای هویت رنگی خاص خود باشند. در حقیقت عنصر رنگ مانند ریسمانی این فضاها را به یکدیگر متصل میکند.

اگر از دوست داران رنگ های متنوع در فضای منزلتان هستید میتوانید با به کارگیری یک رنگ واحد در ترکیب های مختلف رنگی به این ریسمان دست یابید.

اغلب این امر از طریق لوازم و وسایل چوبی که در هر یک از این فضاها وجود دارند یا کفپوش های چوبی که کف همه اتاق ها را پوشانده اند و به رنگ طبیعی چوب هستند تامین می شود. این رابطه را می توان با انتخاب رنگ واحدی برای پنجره ها و درها و خطوط گچ بری سقف در تمام اتاق ها ایجاد کرد و یکی از روش های متداول برای ایجاد این امتداد محدود کردن پالت رنگی به دو یا سه رنگ است که با درجات مختلف تیرگی و روشنی به کار رفته اند.

در این روش ها هر یک از رنگ ها در سایه ها و تنالیته های مختلف بر بخش های گوناگون فضا اثر میگذارند. در اینجا به به برخی از روش های ایجاد ارتباط رنگی در میان فضاهای متصل به هم اشاره میکنیم:

● ایجاد یک ریسمان رنگی
به ھر یک از اتاق ھا ھوﯾت رنگی مجزایی ببخشید اما با به کارگیری یک رنگ واحد که در پالت رنگی تمام اتاق ھا تکرار می شود ریسمانی ببافید
که این فضاھای متنوع رنگی را به یکدیگر مربوط سازد. این رشته رنگی در ھر یک از اتاق ھا ممکن است در رنگ مبلمان و وسایل تزئینی، کف اتاق،
دﯾوارھا و تزئینات روی آنھا یا حتی کفپوش و سقف اتاق ظھور یابد.


● ایجاد دیالوگ میان رنگ ھا
در خانه ھای جدید اغلب آشپزخانه و اتاق نشیمن به لحاظ فیزیکی و بصری به یکدیگر متصل ھستند و در واقع فقط توسط یک نیم دﯾوار یا تعدادی
کابینت از ھم جدا می شوند. در چنین مواردی اگر مایلید برای ھر یک از این فضاھا رنگ متفاوتی برگزینید از دﯾوار نیمه یا کابینت ھا به عنوان یک
خط مرزی استفاده کنید و برای ایجاد وحدت و ارتباط میان این دو فضا قاب درھا و پنجره ھا را با رنگ واحدی رنگ بزنید. سپس لکه ھایی از رنگی که
برای دکوراسیون ھر یک از فضاھا به کار برده اﯾد در فضای مقابل ایجاد کنید. برای ھماھنگی بیشتر دو مجموعه رنگی را انتخاب کنید که با یکدیگر
متناسب و از لحاظ ارزش رنگی ھمسان باشند.
● در و پنجره ھای سفید
انتخاب رنگ سفید برای قاب درھا و پنجره ھای یک خانه روشی مطمئن برای ایجاد ھماھنگی در میان مجموعه رنگ ھای مختلف به کار رفته در
فضاھای گوناگون آن است. این رنگ سفید در بعضی از اتاق ھا، در ارتباط با رنگ دیوارھا و دکوراسیون آن ممکن است در تضاد و کنتراست بوده و در
کنار رنگ ھای ملاﯾم به کار رفته در اتاقی دیگر نزدیک و ھماھنگ باشند. علاوه بر قاب درھا و پنجره ھا وجود گچ بری ھای سفیدرنگ سقف ھم می
تواند چشم را به راحتی و با آرامش از یک اتاق به اتاقی دیگر ھدایت کند.


● انتخاب یک پالت رنگی محدود
عدم تفکیک کامل اتاق ھا از ھم موجب می شود بیننده فضای کل خانه را بازتر و وسیع تر ببیند. در چنین خانه ھایی ایجاد ارتباط رنگی میان اتاق
ھا به این معنا نیست که تمام فضاھای مرتبط باید با یک رنگ پوشانده شوند بلکه منظور انتخاب پالت رنگی و پرداختن به ھر یک از اتاق ھا به
صورتی است که در پایان ھماھنگی رنگی در میان فضاھای گوناگون یک خانه برقرار باشد. یکی از راه ھای رسیدن به این ھدف انتخاب دو یا سه
رنگ است که با ھم متناسب ھستند و سپس استفاده از آنھا در مقادﯾر متفاوت در ھر یک از اتاق ھا.
به عنوان مثال ممکن است شما رنگ ھای قرمز، سفید و آبی را انتخاب کنید. سپس در یک اتاق سطوح بزرگتری مانند دﯾوارھا را به رنگ آبی
اختصاص داده و وسایل و مبلمان را به رنگ قرمز انتخاب کنید. در اتاق دیگر بالعکس سطوح بزرگ تر را قرمز و آبی را برای وسایل دکوراسیونی در
نظر بگیرید. محدود کردن پالت رنگی به دو یا سه رنگ می تواند ارتباط بصری دلپذﯾری را میان اتاق ھای متصل تضمین کند.

 

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

 

شماره تماس دفتر مرکزی : ۸۸۴۷۵۷۴۸-۲۱