آکادمی آراکس

مقالات سایت
تزیین شومینه در دکوراسیون منزل

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل

28 می 2020

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل

 

در فصل پاییز و زمستان، به علت سرمای ھوا، در منازل از وسایل گرمایشی استفاده می شود و از جمله این مبلمان تأثیر گذار در دکوراسیون خانه، شومینه است. شومینه درخانه ھا جدای از گرمادھی، محلی ھم برای دور ھم نشستن خانواده ھاست. در این مطلب ، مواردی برای زیبا وجذاب تر نمودن شومینه شما ارائه می کنیم. این اﯾده ھا می تواند الھام بخش شما برای خلق دکوراسیون شومینه با
سلیقه شخصی تان باشد. برای زیباتر ساختن شومینه بھتر است ایده ھایی برای طاقچه آن بدھیم، زﯾرا تغییر در کلیت آن مستلزم صرف ھزینه زیاد است.

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل
برای تزﯾین طاقچه شومینه، می توان از اجزا و عناصر متنوع و متفاوتی که در منزل یافت می شود استفاده کرد که در متنوع ساختن دکوراسیون منزل بسیار تأثیر گذار است. اگر شما علاقه خاصی به شاخه و برگ درختان دارید،
می توانید از آنھا برای دکوراسیون استفاده کنید و ھمین طور با قرار دادن شمع و عناصر تزئینی دیگر در لابه لای شاخه و برگ ھا آن را تزﯾین کنید. ھمین طور می توانید شمع ھا را از طرح ھا و رنگ ھای متنوع مطابق با رنگ ساﯾر اجزای دکوراسیون استفاده کنید و از نشستن در کنار شومینه خانه در فصل سرد لذت ببرﯾد.

 

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل
اما چرا از اشیای قیمتی موجود در خانه برای تزیین منزل استفاده نمی کنید؟ می توان به واسطه قرار دادن اشیای قیمتی و قدیمی خانه روی طاقچه شومینه تنوعی را در دکوراسیون منزل ایجاد کرد. از اشیایی مانند کتابھای قدﯾمی، ظروف آنتیک و … می شود استفاده کرد. ھمین طور تابلوھای قدﯾمی را می توان بر دﯾوار بالای شومینه نصب کرد، تا با اشیای روی طاقچه ھماھنگی داشته باشد.
از یک پارچه ابرﯾشمی قرمز یا یک پارچه پشمی با رنگ دلخواه برای پس زمینه دکوراسیون اشیایی که روی طاقچه شومینه قرار می دھید، استفاده کنید. چین خوردن و جمع شدن پارچه مورد نظر باعث زﯾبایی و جذابیت بیشتری برای دکوراسیون تزئینات و در کل شومینه می شود.

READ  فضاهای مختلف در یک اتاق نشیمن

 

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل
روی پارچه شمع ھای استوانه ای، کتابھای قدﯾمی، ظروف قدﯾمی، میوه ھای خشک و گلھا و شاخه و برگ، و … می توان قرار داد. اما ایده دیگر استفاده کردن از کدوھایی است که می توان داخل آنھا را خالی کرد و درون آنھا شمع روشن کرد، که ایده ای جالب و کم ھزﯾنه است. اگر اطراف کدو را با خزه مصنوعی بپوشانید، جذابیت بیشتری خواھد داشت. ھمینطور می توانید برای زیر آن از گلدانھایی که در منزل دارﯾد و بدون استفاده است، استفاده نماﯾید. اما راه ھای دیگری نیز وجود دارد، می توانید از میوه ھا و سبزیجات برای زیبا ساختن شومینه استفاده کنید.
می توانید از سیب و پرتقال و لیمو و … استفاده کنید. البته این میوه ھا می توانند طبیعی یا مصنوعی سرامیک یا چینی یا پلاستیکی یا… باشند و می توانید در کنار آنھا از سبزیجات و برگھای سبز استفاده کنید، به گونه ای که آمدن فصل سرد سال مشھود باشد.

 

تزیین شومینه در دکوراسیون منزل
در نھایت می توان از ایده ھایی استفاده نمود که ترکیبی از ایده ھای متنوع باشد، دکوراسیونی ترکیبی از کتاب ھای قدیمی و اشیای قدﯾمی و شاخه ھا و برگ ھا و… می تواند تزئینی جذاب و متنوع برای شومینه منازل باشد.
اما ایده ھای بسیاری وجود دارند که می توانند در زیبا و جذاب نمودن شومینه منزل تأثیر گذار باشد، که می توان با توجه به سلیقه ھر شخص از آنھا استفاده نمود. ضمن اینکه ھمراه با استفاده گرمایشی آن، از دکوراسیون آن لذت برد.