کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
کاهش استرس ها با دکور مناسب

کاهش استرس ها با دکور مناسب

28 ژانویه 2019

کاهش استرس ها با دکور مناسب

با توجه به انبوه عوامل استرس زا در فضاهای بیرون از خانه شامل کوچه و بازار، محیط کار و غیره می بایست لااقل به دنبال ایجاد فضایی آرام و دور از فشارهای روحی و روانی در محیط خانه باشیم، تا هم تاثیرات منفی ناشی از آن عوامل روی روحیه ما با آرامش داخل خانه خنثی شود و هم ذخیره ای از انرژی مثبت برای رویارویی با روز پر استرس دیگری فراهم شود.

هنگامی که موضوع ایجاد چنین فضایی در داخل خانه مطرح می شود همواره، تنها نحوه ی رفتار و برخورد میان اعضای خانواده و ارتباطات آنها با یکدیگر مورد توجه قرار میگیرد حال آنکه اگر چه اینها جزو مهمترین و اصلی ترین عوامل تاثیر گذار روی روحیه افراد به حساب می آیند، ولی در کنار آن ها نقش شرایط فیزیکی محیط را نیز نمیتوان ناچیز شمرد. در یک فضا عوامل مختلف همچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه ی چیدمان آن ها و بسیاری موارد دیگر وجود دارند که روی روحیه افراد خانواده تاثیر مستقیمی می گذارند.

در نتیجه با قصد ایجاد خانه ای بدون استرس می بایست همه این موارد و تاثیرات ناشی از آنها به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند که در اینجا به صورت گذرا به آن ها میپردازیم

● رنگ
از آنجا که ھر یک از رنگ ھا تاثیر خاصی را روی روح و روان ما می گذارند. ھنگام انتخاب رنگی برای یک فضا به نوع کاربرد آن محیط، خصوصیات افراد
ساکن و ھمچنین تاثیرات ناشی از آن بسیار توجه کنید. از میان رنگ ھا معمولا رنگ ھای سرد آرامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستند، ولی تاثیر شادی
آفرینی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نیز از جایگاه وﯾژه ای برای دوری از استرس برخوردار است.
● نور
برای فضای خانه تان نور کافی در نظر بگیرید. میزان نور و ھمچنین کیفیت آن تاثیر مستقیمی روی جسم و روح انسان می گذارد. معمولا افرادی که
در نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده و پرﯾشانی ھستند حال آن که نور زیاد بخصوص بھره مندی از نور خورشید، انرژی مضاعفی را
ایجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بین میبرد.

از آنجا که نورھا نیز رنگ دارند، ھمان تاثیرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت، لذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه تان توجه بیشتری
کنید به عنوان مثال انتخاب نور سفید حاصل از لامپ مھتابی به تنھایی فضای دلگیر و افسرده کننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جایگزین
شده و یا لااقل تلفیق شود، چنین نتایجی را نخواھد داشت.
● لوازم دکوراسیونی
لوازم دکوراسیونی و کاربردی خانه از چند جبنه روی روح و جسم افراد خانواده تاثیر می گذارند:
۱- فرم و مدل
ھنگامی که به قصد خرﯾد یکی از لوازم دکوراسیونی و کاربردی مانند مبلمان، صندلی، تختخواب، میز پذﯾرایی، میز غذاخوری و غیره به
فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می کنید، پیش از شراﯾط ظاھری آن و جنبه زﯾبایی شناسی، به نحوه کاربرد و تامین راحتی و آرامش مورد نیازتان
اھمیت دھید.
خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھر چند زیبا و گران قیمت ولی نامناسب، اگر چه دیگر تسھیلات
لازم فراھم شده باشد، از بین نخواھد رفت.
۲- نحوه چیدمان
به طور قطع شما نیز تجربه ورود به فضایی پر از لوازم دکوراسیونی و کاربردی و ھمچنین خرده رﯾزھای تزئینی را در مکانی نامتناسب به لحاظ
وسعت آن ھم با این انبوه لوازم داشته اﯾد، در چنین محیطی اگر چه نھایت سعی بر انتخاب بھترین و زیباترین لوازم شده است، ولی میزان تراکم
آنھا در محیط، سبب ایجاد کلافگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدون استرس می بایست فضای کافی برای حرکت ھای آزاد و راحت افراد
خانواده با ھر نوع وضعیت جسمانی فراھم شود.
لازمه این مساله حفظ فضای خالی در میان لوازم و ھمچنین در نظر گرفتن مسیرھای پر تردد است.


● گل و گیاه
در خانه بدون استرس، گل ھا وگیاھان طبیعی بسیاری را می بینید. حضور طبیعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بی مثالش، عامل
مھمی برای ایجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.
● تابش نور و جرﯾان ھوا:
در چنین خانه ھایی، تعداد پنجره ھا زیاد بوده و امکان ورود نور خورشید به داخل و ھمچنین جریان ھوای تازه بخصوص در فصل بھار بسیار وجود دارد.
● صدا
از آنجا که وجود سرو صداھای ناھنجار بیرونی سبب سلب آسایش و حتی ایجاد استرس می شود، فراھم کردن تمھیداتی برای جلوگیری از ورود
آنھا از طریق پنجره ھا، دﯾوارھا و سقف الزامی است.

این مطالب هم مطالعه کنید

 

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

 

 

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

 

شماره تماس دفتر مرکزی : ۸۸۴۷۵۷۴۸-۲۱