بازسازی و ساخت

بازسازی و ساخت

گروه مهندسی آراکس با تکیه به تیم مهندسان عمران و معماری در زمینه ساخت و بازسازی در یک دپارتمان مستقل فعالیت دارد. پروژه های اجرا شده تا به امروز در زمینه پروژه های مسکونی و ویلا سازی به صورت زیر میباشد.