آکادمی آراکس

مقالات سایت
ایده هایی ارزان برای طراحی دکوراسیون داخلی

ایده هایی ارزان برای طراحی دکوراسیون داخلی

18 دسامبر 2018

ایده هایی ارزان برای طراحی دکوراسیون داخلی

ایده هایی ارزان برای طراحی دکوراسیون داخلی

بسیاری از ما مایلیم دکوراسیون منزلمان را عوض کنیم و یا دست کم تغییراتی در جهت زیباتر شدن فضای منزل ایجاد کنیم. اما نیازبه بودجه گزاف اغلب ما را از این فکر منصرف می کند. حال آنکه تغییر دکوراسیون لزوماَ نیاز به خرید لوازم و وسایل جدید، لوکس و گران قیمت ندارد و در خیلی از موارد میتوان تنها با ایجاد هارمونی جدید و بسیار جذاب تر از قبل در آن آفرید.

در حقیقت ایجاد زیبایی در دکوراسیون یک خانه نیازمند خرید مبلمان نفیس و لوازم دکوراسیونی لوکس نیست، بلکه کافی است با به وجود آوردن هماهنگی میان لوازم موجود و احیاناَ حذف یا افزودن برخی از جزییات و لوازم ساده اما متناسب با بقیه اجزا نمایی چشم نواز به اتاق بدهیم. ایجاد هماهنگی گاه با حذف بعضی از وسایل و گاه تنها با تغییر دادن رنگ لوازم حاضر امکان پذیر است.

مثلاَ تغییر دادن رنگ دیوارها که بزرگترین سطوح یک اتاق را تشکیل می دهند خود به تنهایی تاثیر بسزایی در نمای آن دارد.

ایده هایی برای طراحی دکوراسیون داخلی

پرده سبز زﯾتونی پنجره دوختی بسیار ساده دارد. توانایی کار با چرخ خیاطی تنھا مھارت لازم برای دوختن چنین پرده ھایی است. سپس پرده ھای حرﯾر رویی به سادگی گره زده شده اند که خود به مدلی برای پرده تبدیل شده است. با استفاده از چند کوسن به رنگ ھای سبز ھمرنگ با پرده حرﯾر و روکش کاناپه چمنی رابطه لازم میان آنھا ایجاد شده است.

در مواردی که مایلید در صرف ھزﯾنه ھا صرفه جویی کنید حتی ممکن است پارچه ھای ساده سفیدی که در منزل دارید را برای ھماھنگی با دکوراسیون جدید رنگ کنید و این کار به راحتی با رنگ ھای پارچه امکان پذﯾر است، حتی ممکن است پرده سفید قبلی پنجره را با رنگ مورد نظر رنگ کرده و دوباره مورد استفاده قرار داد.

READ  نگاهی به مشخصه های اتاق کودکان

در آخر با افزودن ظرایفی از قبیل ظروف شیشه ای سبزرنگ در اشکال و پرده ھای رنگی متفاوت به تنوع و در عین حال ھماھنگی فضا افزوده شده است. با بستن شاخه ھای خشک بید به دور پایه آباژورھا و چسباندن گلبرگ ھای خشک به دور لبه کلاھک آنھا آباژورھا نمایی منحصر به فرد و ھمچنین جدﯾد یافته اند و بدون صرف ھزینه بیشتر برای خرﯾد آباژورھای جدید با دکوراسیون ھماھنگ شده اند.

چنان که ملاحظه می کنید بسیاری از تغییرات ایجاد شده در دکوراسیون این اتاق و یا تقرﯾباً تمام آنھا توسط صاحب خانه قابل اجرا و با صرف ھزینه ای محدود و در اندک زمان امکان پذﯾر ھستند. شما نیز می توانید با ھمین روش تغییراتی مشابه را در منزلتان ایجاد کنید و از نتایج نشاط آور تغییر دکوراسیون بھره مند شوید.

 

مطالب زیر را نیز بخوانید