کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی

انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی

11 اکتبر 2020

انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی

انواع نورپردازی در دکوراسیون داخلی:

۱-نورپردازی کلی

۲- نورپردازی کاربردی

۳- نورپردازی تأکیدی

۴- نورپردازی دکوراتیو

نورپردازی کلی

نورپردازی کلی اصلیترین حالت است و معروف به نورپردازی محیطی است و جایگزین نور طبیعی روز میشود. این روشنایی را به وسیلهی چراغهای سقفی، دیواری، رومیزی و لوسترها یا ترکیبی از اینها به وجود بیاوریم.

نورپردازی کاربردی

نورپردازی کاربردی یعنی تأمین نور مناسب و به اندازه برای انجام هر فعالیتی مثل مطالعه، آشپزی، کار با کامپیوتر و برای هر کدام نور مناسب را ایجاد میکنیم. مثل چراغهای رومیزی، آویز سقفی گزینهی مناسبی برای طراحی نور هستند.

نورپردازی تأکیدی

نورپردازی تأکیدی، همچون اسمش تأکید بر عنصری مثل تابلو، مجسمه، اثر هنری و برای ایجاد احساس دراماتیک در فضا استفاده میشود. نورپردازی تأکیدی در کنار نورپردازی کلی استفاده میشود و جلب توجه ها را به یک سمت میبرد.

نورپردازی دکوراتیو

در نورپردازی دکوراتیو، ویژگیهای فیزیکی و مدل چراغها به اندازه نوری که از آنها انتشار مییابد اهمیت دارد و باید سبک دکوراسیون مورد نظر را تعریف کند. پس بیشتر جنبهی دکوری دارد و گویایی از سبک استفاده شده در فضا است.

زوایای نور اتاق ها در دکوراسیون داخلی

نور مناسب

ما باید از سیستمهای روشنایی بیشترین استفاده را کنیم مثل لوستر، لامپ دیواری، چراغ رنگی

زوایای نور اتاق ها در دکوراسیون داخلی

زوایای نور

اتاقهای رو به شمال.

اتاقهای رو به شرق.

اتاقهای رو به جنوب.

اتاقهای رو به غرب

نور اتاق های رو به شمال

اتاق رو به شمال اتاق سردی است، زیرا نور مستقیم خورشید را ندارد و هنرمندان نقاش اتاق کار رو به شمال را انتخاب میکنند. زیرا رنگها و طیفهای رنگی را بهتر تشخیص میدهند.

نور اتاق های رو به شرق

اولین اتاقهایی که با نور خورشید روشن میشوند.

اتاقهای شرقی هستند ولی در طی روز دیگر خبری از نور خورشید در این اتاقها نیست و باید در این اتاقها از نور مصنوعی استفاده کنیم. معمولاً این اتاقها سایههای طولانی و بلند دارند.

نور اتاق های رو به جنوب

نور و گرمای خورشید در تمام طول روز در این اتاقها وجود دارد. ولی کیفیت آن در فصول مختلف تغییر میکند. فضاهایی را که قرار است طولانی مدت در آن جا باشیم مثل آشپزخانه و اتاق نشیمن رو به جنوب باشد بهتر است.

نور اتاق های رو به غرب

اتاقهای رو به غرب در گرمترین ساعات، نور خورشید به این اتاقها میتابد، بعد از ظهرها در سایه هستند.