کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
با رعایت نکاتی ساده، انرژی مثبت ترین خانه را داشته باشید!

با رعایت نکاتی ساده، انرژی مثبت ترین خانه را داشته باشید!

8 آگوست 2019

با رعایت نکاتی ساده، انرژی مثبت ترین خانه را داشته باشید!

آنچه که در ذیل خواهید خواند، گزیده ای از تزئینات ساده برای منزل شماست. به یاد داشته باشید که خانه یک موجود زنده است که نفس میکشد، پس باید در حفظ آن کوشا باشیم و اقداماتی انجام دهیم تا همواره انرژی مثبت در خانه، کاشانه و منزل ما جریان داشته باشد.

 ورودی خانه ها، اغلب کمتر مورد توجه قرار میگیرد اما این ورودی ها خیلی مهم هستند، چرا که انرژی از بیرون به درون خانه می آید. دقت داشته باشید که روشنایی های حیاط یا ورودی های آپارتمان ها به خوبی نصب شده باشند، زنگ در خوب کار کند و در به راحتی و کاملاً باز شود.

لامپ های سوخته را به سرعت تعویض کنید. همچنین مسیر راهروی منازل را با گل های طبیعی و مصنوعی تزئین کنید. چرا که راهرو محلی برای عبور انرژی است، از قرار دادن اجناس بزرگ چوبی در آن خودداری کنید. همچنین کفش ها را در راهرو بگذارید تا انرژی منفی دنیای بیرون را از منزل خود دور نگه دارید.

▪ اگر سقف خانه شما، تیر آھن دارد، صندلی ھا را به طور مستقیم زﯾر آن قرار ندھید، چرا که اگر شخصی مرتب آن جا بنشینید دچار سردرد
می شود!
▪ صندلی ھا را طوری بچینید که رو به زاوﯾه تیز یا کنج نباشند، انرژی در این جا ممکن است ناموزون شود و انرژی منفی بر انرژی مثبت غلبه کند.
▪ بھتر است ھیچ صندلی پشت به در نباشد، خیلی مھم است که صندلی میزبان خود را در موقعیتی قرار دھیم که به اطراف خود مسلط باشد.
▪ وسایل آشپزخانه را مرتب تمیز کنید، به وﯾژه اگر قفسه ھای آن باز باشد، مرتب بودن آشپزخانه شما و کابینت ها، یعنی اﯾن که نبض منزل در اختیار شماست.
▪ بھتر است تا جایی که امکان دارد مبلمان، مقابل دﯾوارھا قرار بگیرد.
▪ مرکز اتاق نشیمن باید ساده باشد و تنھا به گذاشتن یک میز در آن اکتفا کنید.
▪ تعداد صندلی ھای ناھارخوری باید زوج باشد تا انرژی منفی در خانه جریان پیدا نکند.
در کتاب کوچک فنگ شویی آمده است، ھمه ما آدم ھای مرتب و منظمی نیستیم. با این حال برخی از ما، به واقع زندگی کردن در آشفتگی و
بی نظمی را دوست دارﯾم. از نقطه نظر علم فنگ شویی نتیجه ﯾک خانه آشفته و بی نظم چیزی جز ﯾک زندگی نامنظم نیست. فنگ شویی
می گوﯾد: خانه ھم چون ﯾک موجود زنده نفس می کشد. نیروی حیاتی از طریق درھا و پنجره ھا وارد خانه می شود و باﯾد بدون برخورد با ھیچ
مانعی، آزادانه در اطراف راھروھا و اتاق ھا جریان پیدا کند زمانی که این راه پرپیچ و خم با وسایل اضافی سد می شود، انرژی مثبت راکد می ماند و
تبدیل به یک انرژی منفی می شود.

با این حال انبار شدن مقداری لوازم اضافی در ھر خانه، امری اجتناب ناپذﯾر است، اما باید بدانید که نباﯾد آنھا را
برای مدتی طولانی نگه دارید، چرا که انرژی منفی ھر لحظه در خانه تان بیشتر می شود. ﯾک خانه شلوغ و نامنظم، عصبانیت و نگرانی وحشتناکی
را وارد خانه شما می کند و باعث ضرر رساندن به شما و خانواده تان می شود.
● خانه ھای کوچک
در حال حاضر اکثر خانه ھا، آن قدر کوچک است که اھالی آن نمی توانند حتی یک دست مبل و صندلی و ناھار خوری یا از این نوع وسیله ھا را در آن
جای دھند. از این رو سعی می کنند از بالش ھای زینتی برای تزئین استفاده کنند.

تصور شما از ﯾک خانه سی متری چه می تواند باشد؟ شاید بپرسید، به ھیچ عنوان در این خانه ھا نمی توان اصلا وسیله ھا را چید، اما با کمی ابتکاری میتوان انرژی مثبت را در ھمین خانه ھای کوچک به جریان انداخت. در این منازل کوچک، ھر طور که بخواھید می توانید وسایلتان را که احتمالاً اندک است، بچینید، طرز چیدن بالش ھا ھم باﯾد مانند ھمان چیدن مبلمان باشد، ھمان قانونی که برایتان در شماره ھای پیش گفته شد، یعنی رو به در ورودی نباشد، زﯾر تیرآھن ھای سقف قرار نگیرد… در کنار ھم چیده نشود…

اما آنچه که در این منازل کوچک برای به حرکت درآمدن انرژی بسیار مھم است، این است که باید ھمیشه این خانه ھا مرتب و تمیز باشد، چرا که در خانه ھای کوچک، حتی کمی آشفتگی خیلی زود به چشم می آﯾد و باعث می شود که انرژی مثبت در خانه راکد بماند و به خوبی حرکت نکند… پس راز نفس کشیدن منازل کوچک، تمیزی و مرتب بودن است.

 

 

این مطالب هم مطالعه کنید

 

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های  ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

 

 

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

 

شماره تماس دفتر مرکزی : ۸۸۴۷۵۷۴۸-۲۱